ДОКТОРАНТИ

Докторанти в ИПФ
2014 год.

катедра "Математика, Физика и Химия"

  Докторант - име   Направление Научни ръководители
1 Инж. Христо Георгиев Костов (Отчислен ПЗ) РД 4.5 Математическо моделиране и приложение на математиката Проф. д-р О. Наков; Проф. дмн Г. Стамов
 

катедра "Педагогика и мениджмънт"

  Докторант - име   Направление Научни ръководители
1 Маг. Веселка Ненчева Христова СД 1.2 Теория на възпитанието и дидактика Доц. д-р М. Тенева;
Проф. д-р М.Бонева
2 Инж. Моника Дойчинова Симеонова – Ингилизова  РД 1.2 Теория на възпитанието и дидактика Проф. д-р М. Николова
3 Маг. Неше Илияз Йълмаз РД 1.2 Теория на възпитанието и дидактика Доц. д-р М. Тенева
4 Инж. Марина Иванова Димитрова РД 1.2 Теория на възпитанието и дидактика проф. д-р М. Николова
5 Инж. Даниела Тодорова Иванова ЗД 1.2 Теория на възпитанието и дидактика Проф. д-р М. Николова;
Доц. д-р Кр. Спиров
6 Маг. Бисерка Василева Михалева ЗД 1.2 Теория на възпитанието и дидактика Проф. д-р М.. Николова;
Доц. д-р Й.Чобанов
7 Маг. Веселина Иванова Бонева ЗД 1.2 Теория на възпитанието и дидактика проф. д-р М.. Николова;
доц. д-р Сн.Консулова
8 Маргарита Иванова Караманова ЗД 1.2 Теория на възпитанието и дидактика Проф. д-р Тиха Делчева
9 Маг. Корнелия Бончева Костова ЗД 1.2 Теория на възпитанието и дидактика Доц. д-р Кр. Спиров
10 Маг. Мария Лазарова Градешлиева ЗД 1.2 Теория на възпитанието и дидактика Доц. д-р Сн. Консулова
11 Маг. Юри Йорданов Паликов ЗД 1.2 Теория на възпитанието и дидактика Доц. д-р Маргарита Тенева
12 Маг. Мирослав Цонев Маринов ЗД 3.7 Икономика и управление Доц. д-р Йордан Чобанов
 

катедра "Електротехника, електорника и автоматика"

  Докторант - име   Направление Научни ръководители
1 Гл.ас. Щастлив Иванов Табаков  СД 5.2 АС за обработка на информация и управление Доц. д-р Кр.Спиро;
Доц. д-р Л. Цеков
2 Инж. Веселин Пенков Василев СД 5.2 Индустриална електроника Проф. дтн  Емил Рац
3 Инж. Вася Николов Василев СД 5.2 Електрически мрежи системи Проф. д-р Ст. Неделчева
4 Инж. Хабибе Хасан Нури (Отчислен ПЗ) РД 5.2 АС за обработка на информация и управление Доц. д-р Кр. Спиров
5 Инж. Илкнур Хасан Нури Хамза (Отчислен ПЗ) РД 5.2 АС за обработка на информация и управление Доц. д-р Кр. Спиров
6 Инж. Ивелина Христова Христова РД 5.2 Електрически мрежи и системи Доц. д-р Т. Червенкова;
Проф. д-р М. Бонева
7 Инж. Милен Косев Дичев РД 5.2 АС за обработка на информация и управление проф. д-р Н. Неделчев
8 Инж. Светлана Йорданова Николова РД 5.2 АС за обработка на информация и управление проф. д-р Н. Неделчев
9 Инж. Касим Мюмюнов Арабаджиев РД 5.2 АС за обработка на информация и управление Проф. дтн Румен Каров
10 Инж. Кремена Йорданова Димитрова РД 5.2 АС за обработка на информация и управление Доц. д-р Пенчо Георгиев
11 Инж. Милен Стойков Димов РД 5.2 Електрически мрежи и системи  Проф. д-р Н. Неделчев;
Проф. д-р П. Нотов
12 Инж. Даря Минчева Донева-Сиракова РД 5.2 АС за обработка на информация и управление Доц. д-р Пенчо Георгиев
13 Инж. Юри Киров Желязков РД 5.2 АС за обработка на информация и управление Доц. д-р Л. Цеков;
доц. д-р Д. Няголов
14 Инж. Светлин Йорданов Донев РД 5.2 Електрически мрежи и системи Проф. дтн Р. Каров;
Доц. д-р Д. Каров
15 Инж. Димитър Иванов Даракчиев (Отписан) ЗД 5.2 Електрически мрежи системи Проф. д-р Петко Нотов;
проф. д-р Ст.Неделчева
16 Инж. Петър Георгиев Хесапчиев ЗД 5.2 Електрически мрежи и системи Проф. д-р Ст. Неделчева;
проф. д-р М. Бонева
17 Инж. Константин Венедиктов Райков ЗД 5.2 Електрически мрежи и системи Проф. Н. Неделчев
18 Инж. Светослав Стефанов Атанасов ЗД 5.2 АС за обработка на информация и управление Доц. д-р Л. Цеков
19 Инж. Иван Желязков Лазаров ЗД 5.2 Електрически мрежи и системи Проф. д-р Ст. Неделчева
20 Инж. Васил Стоянов Атанасов ЗД 5.2 Електрически мрежи и системи Проф. д-р Н. Неделчев
 

катедра "Механика, машиностроене и топлотехника"

  Докторант - име   Направление Научни ръководители
1 Ас. Йорданка Тончева Славчева СД 5.1 Машинознание и машинни елементи Проф. д-р Л. Димитров;
Проф. д.т.н. Ст. Карапетков
2 Маг. инж. Ирена Кирилова Петрова СД 5.1 Приложна геометрия и инженерна графика Доц. д-р Д.Дахтерова;
Доц. д-р Петър Пантилеев
3 Инж. Иван Стефанов Станев РД 5.1 Автоматизация на производството Доц. д-р Михаела Топалова
4 Инж. Иван Стефанов Петров РД 5.1 Приложна механика Проф.д.т.н. Ст. Карапетков;
Доц. д-р Ив. Монева
5 Инж. Петя Иванчева Русева РД 5.1 Материалознание и технология на машиностроителните материали Доц. д-р М. Йорданов
6 Инж. Тодор Златев Тодоров РД 5.1 Машинознание и машинни елементи Проф. дтн Ст. Карапетков;
Доц. д-р Д. Дахтерова
7 Инж. Веселина Красимирова Димитрова РД 5.1 Материалознание и технология на машиностроителните материал Проф. д-р Б. Табакова;
Доц. д-р М. Йорданов
8 Инж. Ина Димитрова Николова РД 5.1 Машинознание и машинни елементи Доц. д-р Д. Дахтерова
9 Инж. Ивайло Русев Иванов ЗД 5.1 Приложна механика Проф. д-р Станимир Карапетков
10 Инж. Димитринка Каменова Калоянова ЗД 5.1 Теория на механизмите, машините и автоматичните линии Проф. д-р инж. Пенка Генова;
Доц. д-р инж. Михаела Топалова
11 Инж. Пламен Георгиев Мъцински ЗД 5.1 Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано  проектиране в машиностроенето  Доц. д-р М. Топалова;
Доц. д-р Любен Цеков
12 Инж. Камен Цветанов Грозданов ЗД 5.1 Механика на флуидите Проф. дтн. И. Антонов;
Проф. д.т.н. Ст. Карапетков
1 Инж. Диана Георгиева Ангелова РД 5.4 Теоретична топлотехника Проф. д-р Петър Костов;
Доц. д-р Н. Кръстев
2 Инж. Красимир Борисов Георгиев РД 5.4 Теоретична топлотехника Доц. д-р Ивайло Ганев;
Доц. д-р Койчо Атанасов
3 Инж.Иван Ивов Иванов РД 5.4 Теоретична топлотехника Проф. д-р П. Костов;
Доц. д-р К.Атанасов
4 Инж. Стефан Василев Калчев ЗД 5.4 Теоретична топлотехника Проф. д-р Петър Костов;
Доц. д-р Койчо Атанасов

 

назад

УЧЕБЕН ОТДЕЛ: 044 66 75 52; 044 66 71 28

e-mail: umo.sliven@gmail.com; priem.sliven@gmail.com