И

Защитили докторанти в ИПФ

катедра "Електротехника, електроника и автоматика"

Докторант Научен ръководител Тема

П. Хисапчиев

Д-р. инж. Петър Хесапчиев

проф. Неделчева

Проф. д-р Стефка Неделчева

Оптимални схемни решения в селищните електрически мрежи

2015

Д. Кукуригов

Д-р инж. Димитър Кукуригов

проф. Неделчева

Проф. дтн Румен Каров

Изследвания на ефективни режими и управления на електронни енергийни преобразуватели

2014

С. Божков

Д-р инж. Стоян Божков

проф. Неделчева

Проф. д-р Валери Младенов

Моделиране на децентрализирани енергийни източници при присъединяване към електрическите мрежи

2014

Д. Коева

Д-р инж. Димитрина Коева

проф. Неделчева

Проф. д-р Неделчо Неделчев

Автоматизирана система за контрол, мониторинг и диагностика на ветрогенератори

2014

А. Иванов

Д-р инж. Атанас Иванов

проф. Неделчева

Проф. д-р Стефка Неделчева

Ограничаване на токовете на къси съединения в електрически мрежи с децентрализирани източници

2014

С. Мартон

Д-р инж. Светослав Мартон

проф. Неделчева

Проф. д-р Стефка Неделчева

Анализ на качеството на електрическата енергия в разпределителни мрежи с децентрализирани източници

2013

Д. Василев

Д-р инж. Димитър Василев

проф. Неделчева

Проф. д-р Стефка Неделчева

Количествени методи за вземане на оптимални решения при управление на електроенергийни обекти

2013

Д. Няголов

Д-р инж. Димитър Няголов

проф. Неделчева

Проф. д-р Стефка Неделчева

Моделиране и изследване на цифрови микроконтролери за управление на eнергопреобразуващи системи

2012

А. Хинова

Д-р инж. Антоанета Хинова

проф. Неделчева

Проф. дтн Румен Каров

Електронни средства и модели в обучението по практика на неелектронни технически специалности

2012

П. Маджаров

Д-р инж. Петко Маджаров

проф. Неделчева

Проф. д-р Неделчо Неделчев

Влияние на заземяването на звездния център върху пренапреженията в мрежата, захранваща откритите рудници

2012

М. Мацанков

Д-р инж. Мишо Мацанков

проф. Неделчева

Проф. д-р Стефка Неделчева

Вероятностен подход при изследване на режимните параметри на разпределителни мрежи

2012

К. Керемдчиева

Д-р инж. Красимира Керемидчиева

проф. Неделчева

Проф. д-р Стефка Неделчева

Надеждност на електроразпределителни мрежи

2012

В. Чобанов

Д-р инж. Веселин Чобанов

проф. Неделчева

Проф. д-р Стефка Неделчева

Енергийна и икономическа ефективност на децентрализираните електроенергийни източници в разпределителните мрежи

2011

Д. Каров

Д-р инж. Даниел Каров

проф. Неделчева

Проф. д-р Стефка Неделчева

Присъединяване на децентрализирани енергийни източници към автономен товар

2008

катедра "Механика, машиностроене, топлотехника"

Докторант Научен ръководител Тема

катедра "Математика, физика и химия"

Докторант Научен ръководител Тема

катедра "Педагогика и мениджмънт"

Докторант Научен ръководител Тема

назад

Експерт "Докторанти" - инж. Мариана Димитрова, (+359 44) 66 72 77

e-mail: mmdimitrova@abv.bg

УЧЕБЕН ОТДЕЛ: 044 66 75 52; 044 66 71 28

e-mail: umo.sliven@gmail.com; priem.sliven@gmail.com