Факултет и Колеж - Сливен

Международна дейност


Стратегия за развитие на НИС в ИПФ - Сливен


Указания за финасиране на участия в научни форуми


Сътрудничество с университети в чужбина:

Меморандум за сътрудничество с Университета в Корсика "Паскал Паоли"

Collaboration internationalle avec des Universites a L' etranger
INTERNATIONAL COLLABORATION WITH FOREIGNER UNIVERSITIES

  • Университет в Корсика "Паскал Паоли", Корте, Франция. /Universite de Corse - "Pascal Paoli", Corte, FRANCE/ /BG/FR/

  • .

    .

    e-mail: umo.sliven@gmail.com; priem.sliven@gmail.com