TU-Sofia
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ - С Л И В Е Н
Колеж  - Сливен
Съюз на учените в България
Научно технически съюзи – Сливен


ОРГАНИЗИРАТ

18-та Национална конференция с международно участие
 
"ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ '2022"
 
от 7 септември до 8 септември 2022 год.
в гр. Каварна

ПОКАНА
BG EN RUS  
 
Адреси за контакти:
 
Маршрути
 
8800 гр. Сливен,
бул. “Бургаско шосе” № 59,
ТУ-София, ИПФ – Сливен,
 
летище Варна - автогара Варна – автогара Каварна;
ЖП гара Варна - автогара Варна – автогара Каварна;
автогара Варна – автогара Каварна;
 
Катедра “Педагогика и мениджмънт”,
за Конференция "Образователни технологии"