ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

ФАКУЛТЕТ И КОЛЕЖ - СЛИВЕН

BG EN
Факултет и Колеж - Сливен | ННТД по ТММ | СУБ клон Сливен | Институт по механика БАН | ИСИР - БАН | ТО на НТС - Сливен

24-та Национална конференция с международно участие

 

26 юни - 28 юни 2020 г.

"ИНЖЕНЕРНИ И ПРИРОДНИ НАУКИ" - Сливен 2020

  

гр. Сливен, хотелски комплекс "Свети Никола"

   

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

 

 

8800 гр.Сливен, бул. "Бургаско шосе" № 59
Технически Университет - София,
"Факултет и Колеж - Сливен",
Национална конференция с международно участие
"Сливен 2020"

доц. д-р Ваньо ИВАНОВ
GSM: +359 895 586 507
е-mail: conference_sl@mail.bg
или на посочените e-mail адреси и телефони на секциите.