ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

ФАКУЛТЕТ И КОЛЕЖ - СЛИВЕН

BG EN
Факултет и Колеж - Сливен | ННТД по ТММ | СУБ клон Сливен | Институт по механика БАН | ИСИР - БАН | ТО на НТС - Сливен

Национална конференция с международно участие

 

9 май - 10 май 2019 г.

С Л И В Е Н '2019

 

гр. Сливен, хотелски комплекс "Национал"

и откриване на ДНИ НА НАУКАТА НА ТУ-София-2019

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

 

 

8800 гр.Сливен, бул. "Бургаско шосе" № 59
Технически Университет - София,
"Факултет и Колеж - Сливен",
Национална конференция с международно участие
"Сливен 2019"

доц. д-р Ваньо ИВАНОВ
GSM: +359 895 586 507
е-mail: conference_sl@mail.bg
или на посочените e-mail адреси и телефони на секциите.