ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

ФАКУЛТЕТ И КОЛЕЖ - СЛИВЕН

BG EN
Факултет и Колеж - Сливен | ННТД по ТММ | СУБ клон Сливен | Институт по механика БАН | ИСИР - БАН | ТО на НТС - Сливен

Национална конференция с международно участие

 

9 май - 10 май 2019 г.

С Л И В Е Н '2019

 

гр. Сливен, хотелски комплекс "Национал"

и откриване на ДНИ НА НАУКАТА НА ТУ-София-2019

Инженерно-педагогически факултет - Сливен

Галерия - Конференция - 2018 / комплекс "СВЕТИ НИКОЛА" - Сливен/  
Галерия - Конференция - 2017 / комплекс "НАЦИОНАЛ" - Сливен/  
Галерия - Конференция - 2016 /"СПОРТ ПАЛАС" - Сливен/  
Галерия - Конференция - 2015 /"СПОРТ ПАЛАС" - Сливен/  
Галерия - Конференция - 2014 /"СПОРТ ПАЛАС" - Сливен/  
Галерия - Конференция - 2013 /"Горски кът" - Сливен/  
Галерия - Конференция - 2012 /"Горски кът" - Сливен/  
Галерия - Конференция - 2011 /яз. Жребчево/  
Галерия - Конференция - 2010 /Бакаджика/  
Галерия - Конференция - 2009 /Бакаджика/  
Галерия - Конференция - 2008 /Жеравна/