ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

ФАКУЛТЕТ И КОЛЕЖ - СЛИВЕН

BG EN
Факултет и Колеж - Сливен | ННТД по ТММ | СУБ клон Сливен | Институт по механика БАН | ИСИР - БАН | ТО на НТС - Сливен

24-та Национална конференция с международно участие

 

24 юли - 26 юли 2020 г.

"ИНЖЕНЕРНИ И ПРИРОДНИ НАУКИ" - Сливен 2020

  

гр. Сливен, хотелски комплекс "Свети Никола"

   

Кратка история на конференцията

Началото е 1993 г., когато  катедра “Механика” при Инженерно-педагогически факултет – Сливен, организира първия „Национален семинар по Синтез и анализ на механизмите“. Семинарът се организира по инициатива на проф. д-р Пенка Генова в памет на основателя на международната организация IFToMM и Националното дружество по ТММ към НТС проф. Михаил Спиров Константинов.
Първият семинар се провежда в местността Карандила край Сливен. Взето е решение семинарът да се провежда на всеки две години. Последователно са проведени два Национални семинара с международно участие - през 1995 г. и 1997 г.
След обединяването на катедрите "Механика", "Машиностроене" и "Транспорт и енергетика" при ИПФ – Сливен в катедра “Механика, машиностроене и топлотехника”, тематиката на семинара бе разширена с две нови научни направления.
И през 1999 г. в с. Стара река се проведе първият семинар с допълнителни секции “Машиностроене” и “Приложна механика на флуидите, топло- и масопренасяне”.
Повишеният интерес към този научен форум наложи ежегодното му организиране.
През последвалите шест години се установява традицията - мястото за провеждане на Семинара да бъде в Спортно-туристическия комплекс край яз. Жребчево.
През годините 2001 до 2005 г., последователно се провеждат V, VI, VII, VIII и ІХ по ред Национални семинари по “Синтез и анализ на механизмите”.
Поради все по-активното включване в научната програма на представители на допълнителните секции, името на Семинара през следващите години се променя два пъти.
Така през 2006 г. в Спортно-туристически комплекс край яз. Жребчево се провежда Националната конференция с международно участие “Технически системи и технологии 2006”. През следващата 2007 г. се провежда със същото име, но със сменено място - гр. Сливен.
През от 2008 до 2011г. името на научния форум става Национална конференция с международно участие “Механизми, машинна механика, машиностроителни и енергийни технологии” .  
През 2008 г. Конференцията се провежда в с. Жеравна.
През 2009 и 2010 г. в местността Бакаджика край гр. Ямбол.
През 2011 г. се провежда в Спортно-туристически комплекс край яз. Жребчево.  
През 2012 г. форумът се провежда под името „Машинни науки“ в Комплекс „Горски кът“  край гр. Сливен.
Поради включване в конференцията на научните секции „Електротехника, Електроника и автоматика“,  „Математика, физика и химия“, „Педагогика и мениджмънт“,  от 2013 г. форумът се преименува на „Национална конференция с международно участие СЛИВЕН’2013“, като се провежда съответно в Комплекс „Горски кът“ през 2013 г. и хотелски комплекс „Спорт палас“ в гр. Сливен през 2014, 2015 и 2016 г.
През 2017 г. Конференцията се провежда в хотелски комплекс „Национал палас“ в гр. Сливен.
През 2018 г. Конференцията се провежда в хотелски комплекс „Свети Никола“ в гр. Сливен.
През 2019 г. Конференцията стартира с откриване на Форума "Дни на науката на ТУ-София 2019" и се провежда в хотелски комплекс „Национал палас“ в гр. Сливен.
Въпреки различните имена през годините, Националната конференция се утвърждава като предпочитана среща на учени от различни възрасти и с различни научни интереси.
Разширява се международното участие с гости от Франция, Русия, Италия,Турция,  Виетнам, Ирак, Гърция и др.
Утвърдена традиция през годините е докладите на конференцията да се отпечатват в научните списания ”Механика на машините”, ”Машиностроене и машинознание”, ”Топлотехника”, ”Известия на съюза на учените-Сливен”, ”Известия на ТУ-Сливен”.