ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

ФАКУЛТЕТ И КОЛЕЖ - СЛИВЕН

BG EN
Факултет и Колеж - Сливен | ННТД по ТММ | СУБ клон Сливен | Институт по механика БАН | ИСИР - БАН | ТО на НТС - Сливен

Национална конференция с международно участие

 

30 юни - 2 юли 2017 г.

С Л И В Е Н '2017

 

гр. Сливен, хотелски комплекс "Национал палас"

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

 

 

Почетен председател: проф. д-р Пенка Генова
Председател: проф. д.т.н. инж. Станимир Карапетков
Секретар: доц. д-р инж. Михаела Топалова

Членове:

гл. ас. д-р инж. Венцислав Димитров
гл. ас. д-р инж. Минчо Пеев
гл. ас. д-р Юрий Клисаров
ас. д-р Маргарет Сивова
ас. инж. Калоян Димитров
ас. инж. Константин Костов
ас. инж. Йорданка Славчева
ас. инж. Панайот Чобанов
маг. инж. Иван Иванов
маг. инж. Ана Димитрова