ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

ФАКУЛТЕТ И КОЛЕЖ - СЛИВЕН

BG EN
Факултет и Колеж - Сливен | ННТД по ТММ | СУБ клон Сливен | Институт по механика БАН | ИСИР - БАН | ТО на НТС - Сливен

Национална конференция с международно участие

 

9 май - 10 май 2019 г.

С Л И В Е Н '2019

 

гр. Сливен, хотелски комплекс "Национал"

и откриване на ДНИ НА НАУКАТА НА ТУ-София-2019

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

 

 

Почетен председател: проф. д-р Пенка Генова
Председател: проф. д.т.н. инж. Станимир Карапетков
Секретар: доц. д-р Ваньо Иванов

Членове:

доц. д-р инж. Венцислав Димитров
гл. ас. д-р инж. Мишо Мацанков
гл. ас. д-р Надя Иванова
гл. ас. д-р инж. Димитър Кукуригов
гл. ас. д-р инж. Моника Ингилизова
гл. ас. д-р инж. Маргарет Сивова
гл. ас. д-р инж. Иван Петров
ас. д-р инж. Йорданка Славчева
ас. д-р инж. Марина Димитрова
ас. д-р Владимира Тенева
ас. д-р инж. Иван Иванов
ас. инж. Людмила Недялкова
ас. инж. Константин Костов
маг. Ирена Соколова