ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

ФАКУЛТЕТ И КОЛЕЖ - СЛИВЕН

BG EN
Факултет и Колеж - Сливен | ННТД по ТММ | СУБ клон Сливен | Институт по механика БАН | ИСИР - БАН | ТО на НТС - Сливен

24-та Национална конференция с международно участие

 

26 юни - 28 юни 2020 г.

"ИНЖЕНЕРНИ И ПРИРОДНИ НАУКИ" - Сливен 2020

  

гр. Сливен, хотелски комплекс "Свети Никола"

   

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

 

 

Почетен председател: проф. д-р инж. Пенка Генова
Председател: проф. д.т.н. инж. Станимир Карапетков
Секретар: доц. д-р Ваньо Иванов

Членове:

доц. д-р инж. Венцислав Димитров
гл. ас. д-р инж. Димитър Василев
гл. ас. д-р инж. Мишо Мацанков
гл. ас. д-р инж. Моника Ингилизова
гл. ас. д-р инж. Марина Димитрова
гл. ас. д-р инж. Маргарет Сивова
гл. ас. д-р инж. Йорданка Славчева
гл. ас. д-р Надя Иванова
ас. д-р инж. Иван Денев
ас. инж. Елисавета Недялкова
ас. инж. Людмила Недялкова
маг. Йорданка Бобева
маг. Ирена Соколова