ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

ФАКУЛТЕТ И КОЛЕЖ - СЛИВЕН

BG EN
Факултет и Колеж - Сливен | ННТД по ТММ | СУБ клон Сливен | Институт по механика БАН | ИСИР - БАН | ТО на НТС - Сливен

Национална конференция с международно участие

 

9 май - 10 май 2019 г.

С Л И В Е Н '2019

 

гр. Сливен, хотелски комплекс "Национал"

и откриване на ДНИ НА НАУКАТА НА ТУ-София-2019

ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ

 
чл. кор. проф. д.т.н.. В. Живков
проф. д.т.н. Н. Минчев
проф. д.т.н. Б. Белниколовски
проф. д.т.н. В. Гълъбов
проф. д.т.н. П. Колев
проф. д.т.н. Ст. Карапетков
проф. д-р Ив. Кралов
проф. д-р Л. Димитров
проф. д.т.н. Г. Волкова, Русия
проф. д-р Б. Горшков, Русия
проф. д.т.н. Ив. Антонов
проф. д.т.н. Ив. Тошев
проф. д.т.н. В. Анчев
проф. д.м.н. Г. Стамов
проф. д.т.н. Н. Петров
проф. д-р П. Генова
проф. д-р К. Костадинов
проф. д-р Вячеслав Осадчий, Украйна
проф. д-р Н. Павлович, Сърбия
проф. д-р О. Йълдъръм, Турция
проф. д-р С. Далгъч, Турция
проф. д-р П. Костов
проф. д-р Б. Бонев
проф. д-р Ан. Диков
проф. д-р Д. Чакърски
проф. д-р Г. Тодоров
проф. д-р Хр. Петров
проф. д-р А. Хараламбус
проф. д-р Г. Приниотакис, Гърция
проф. д-р Чу Дийо Хуон, Виетнам
проф. д-р Ст. Неделчева
проф. д-р Филип Поджи, Франция
проф. д-р Никола Еро, Франция
проф. д-р М. Николова
проф. д-р М. Йорданов
проф. д-р Ив. Монева
доц. д-р К. Атанасов