ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

ФАКУЛТЕТ И КОЛЕЖ - СЛИВЕН

BG EN
Факултет и Колеж - Сливен | ННТД по ТММ | СУБ клон Сливен | Институт по механика БАН | ИСИР - БАН | ТО на НТС - Сливен

Национална конференция с международно участие

 

29 юни - 1 юли 2018 г.

С Л И В Е Н '2018

 

гр. Сливен, хотелски комплекс "Свети Никола"

ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ

 
чл. кор. проф. д.т.н.. В. Живков
проф. д.т.н. Н. Минчев
проф. д.т.н. Б. Белниколовски
проф. д.т.н. В. Гълъбов
проф. д.т.н. П. Колев
проф. д.т.н. Ст. Карапетков
проф. д-р Ив. Кралов
проф. д-р Л. Димитров
проф. д.т.н. Г. Волкова, Русия
проф. д-р Б. Горшков, Русия
проф. д.т.н. Ив. Антонов
проф. д.т.н. Ив. Тошев
проф. д.т.н. В. Анчев
проф. д.м.н. Г. Стамов
проф. д.т.н. Н. Петров
проф. д-р П. Генова
проф. д-р К. Костадинов
проф. д-р Вячеслав Осадчий, Украйна
проф. д-р Н. Павлович, Сърбия
проф. д-р О. Йълдъръм, Турция
проф. д-р П. Костов
проф. д-р Б. Бонев
проф. д-р Ан. Диков
проф. д-р Д. Чакърски
проф. д-р Г. Тодоров
проф. д-р Хр. Петров
проф. д-р А. Хараламбус
проф. д-р Г. Приниотакис, Гърция
проф. д-р Чу Дийо Хуон, Виетнам
проф. д-р Ст. Неделчева
проф. д-р Филип Поджи, Франция
проф. д-р Никола Еро, Франция
проф. д-р М. Николова
проф. д-р М. Йорданов
проф. д-р Ив. Монева
доц. д-р К. Атанасов