ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

ФАКУЛТЕТ И КОЛЕЖ - СЛИВЕН

BG EN
Факултет и Колеж - Сливен | ННТД по ТММ | СУБ клон Сливен | Институт по механика БАН | ИСИР - БАН | ТО на НТС - Сливен

24-та Национална конференция с международно участие

 

24 юли - 26 юли 2020 г.

"ИНЖЕНЕРНИ И ПРИРОДНИ НАУКИ" - Сливен 2020

  

гр. Сливен, хотелски комплекс "Свети Никола"

   

ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ

 
чл. кор. проф. д.т.н. В. Живков
чл. кор. проф. д.т.н. Г. Михов
проф. д.т.н. Н. Минчев
проф. д.т.н. Б. Белниколовски
проф. д.т.н. В. Гълъбов
проф. д.т.н. П. Колев
проф. д.т.н. Ст. Карапетков
проф. д.т.н. Ив. Кралов
проф. д-р Л. Димитров
проф. д-р В. Стоилов
проф. д.т.н. Вл. Пулков
проф. д.т.н. Г. Волкова, Русия
проф. д-р Б. Горшков, Русия
проф. д.т.н. Ив. Антонов
проф. д.т.н. Ив. Тошев
проф. д.т.н. В. Анчев
проф. д.м.н. Г. Стамов
проф. д.т.н. Н. Петров
проф. д-р П. Генова
проф. д-р К. Костадинов
проф. д-р Н. Павлович, Сърбия
проф. д-р Вячеслав Осадчий, Украйна
проф. д-р О. Йълдъръм, Турция
проф. д-р С. Далгъч, Турция
проф. д-р П. Костов
проф. д-р Б. Бонев
проф. д-р Ан. Диков
проф. д-р Д. Чакърски
проф. д-р Г. Тодоров
проф. д-р Хр. Петров
проф. д-р А. Хараламбус
проф. д-р Г. Приниотакис, Гърция
проф. д-р Чу Дийо Хуон, Виетнам
проф. д-р Ст. Неделчева
проф. д-р Филип Поджи, Франция
проф. д-р Никола Еро, Франция
проф. д-р М. Николова
проф. д-р М. Йорданов
проф. д-р Ив. Монева
доц. д-р Йорг Копиц, Германия
доц. д-р К. Атанасов