ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

ФАКУЛТЕТ И КОЛЕЖ - СЛИВЕН

BG EN
Факултет и Колеж - Сливен | ННТД по ТММ | СУБ клон Сливен | Институт по механика БАН | ИСИР - БАН | ТО на НТС - Сливен

24-та Национална конференция с международно участие

 

26 юни - 28 юни 2020 г.

"ИНЖЕНЕРНИ И ПРИРОДНИ НАУКИ" - Сливен 2020

  

гр. Сливен, хотелски комплекс "Свети Никола"

   

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ


Секция "Машинна механика и транспорт"
· Структурен, кинематичен и динамичен анализ и синтез на механизми
· Машинознание и машинни елементи
· Динамика, якост и надеждност
· Трептения и вибродиагностика
· Робототехника - промишлени, мобилни, микро- и нано- роботи
· Мехатронни биосистеми
· Организация и безопасност на транспорта
· Логистика на транспорта

E-mail: mechanics_sl@mail.bg
GSM: +359 895 586 610 ас. д-р инж. Йорданка Славчева

Секция "Механика на флуидите, топло- и масопренасяне"
· Хидравлични и пневматични машини
· Термодинамика, топло- и масопренасяне
· Горивна техника и технологии
· Промишлена топлотехника

E-mail: enеrgy_sl@mail.bg
GSM: +359 879 384 553 ас. д-р инж. Иван Денев

Секция "Машиностроителна техника и технологии"
· Материалознание и технология на материалите
· Инструментални машини и технологична екипировка
· Технология на машиностроителното производство
· Автоматизация на производството
· CAD/CAM/CAPP/CAE

E-mail: machtech_sl@mail.bg
GSM: +359 893 691 576 доц. д-р инж. Венци Димитров

Секция "Електротехника, автоматика и информационни технологии"
· Електротехника
· Електроника и автоматика
· Електроенергетика и ВЕИ
· Информационни технологии и компютърни системи

E-mail: ееа_sl@mail.bg
GSM: +359 895 586 477 гл. ас. д-р инж. Димитър Василев

Секция "Туризъм, хранителни и текстилни технологии"
· Иновации в маркетинга и мениджмънта на туристическата дейност
· Машини и технологии в хранително-вкусовата промишленост
· Машини и технологии в текстилната и конфекционната промишленост

E-mail: textile_sl@mail.bg
GSM: +359 895 586 624 гл. ас. д-р инж. Маргарет Сивова

Секция "Педагогика и мениджмънт"
· Управление на образованието
· Средства за обучение
· Обучаващи технологии
· Мениджмънт и маркетинг

E-mail: pedagogy_pm_sl@mail.bg
GSM: +359 893 690 896 гл. ас. д-р инж. Марина Димитрова

Секция "Математика, физика и химия"
· Математика и информатика
· Физика и астрономия
· Приложна химия

E-mail: math_sl@mail.bg
GSM: +359 895 586 505 гл. ас. д-р Надя Иванова