free bootstrap builder
Mobirise

Преподавателите от катедра „Математика, физика и химия” водят обучение на всички специалности по фундаментални и общо инженерни дисциплини във всяка образователно-квалификационна степен.

Mobirise

Катедрата се състои от девет преподаватели – един професор, четирима доценти, старши преподавател, трима асистенти - и старши експерт. 

Mobirise

Двама от преподавателите са с научна степен „доктор на науките” и пет са с научна степен “доктор”.

Адрес:

Бургаско шосе 59  
8800 Сливен
България

За контакти:

Email: mfh_ipf_tu@abv.bg