Инженерно-педагогически факултет и Колеж - Сливен

студентски общежития

Инженерно-педагогически факултет и Колежът в гр. Сливен разполагат с добре
уредени общежитие и стол, намиращи се в непосредствена близост до учебните
корпуси като изграждат малък студентски град.
      Студентите имат възможност да водят пълноценен и интересен социален живот
в научно-образователен и битов план.

     Студентско общежитие

      В общежитието са създадени условия за временно задоволяване на жилищните
потребности на студентите, докторантите и специализантите в редовна форма
на обучение и за продължение на учебния процес в извънаудиторни условия.
     Стаите са с две легла. Част от тях са с гледка към парк “Сини камъни”. Направен
е основен ремонт, като беше подменена дограмата във всяка стая.

      Стая

      Пред общежитието е изграден просторен паркинг и е обновена детската
площадка. Това създава удобство, комфорт и уют на живеещите там.

      Детска площадка

      Настанените студенти заплащат месечен наем.
      Настаняването в общежитията се провежда обикновено в началото на месец
септември. За всички желаещи студенти на Факултета и Колежа в гр. Сливен
има осигурена стая (леглова база).
      За да ползват общежитието, студентите трябва да представят уверение от УМО.
Настаняването в стаите се извършва на случаен принцип, като при възможност
може да се настаните в 1 стая с човек по Ваше желание (стига да е студент в
ИПФ или Колеж Сливен).

      Студентски стол

      Студентският стол се намира в съседство с общежитието и учебните корпуси.
При желание е на разположение на всички студенти. В уютна и приятна
обстановка се предлага винаги топла и разнообразна храна. Изборът е между
няколко менюта за обяд и вечеря.

 

Телефони за справка: 044 66 72 08; 044 66 71 98