Професионални курсове

към Центъра за развитие и квалификация
на "Факултет и Колеж - Сливен" към ТУ - София

Транспортна техника и технологии


Цел на курса:
  

Придобиване на знания по теория и конструкция на двигатели с вътрешно горене и автомобилната техника, електрообзавеждане и електронни системи, експлоатация и ремонт, екологични проблеми на автомобилната техника и придобиване на практически умения на знанията, свързани с автомобилната техника.

 
Място на провеждане на курсовете:
  Провеждат се на територията на ИПФ и Колеж– Сливен.
Предназначен за:
 
  • желаещите да придобият квалификация по автомобилна техника;
  • желаещите да работят като председатели или членове на комисии в пунктовете за технически прегледи;
  • за желаещите да работят в сферата на управление на фирми, занимаващи се с превози и ремонт на автомобили.
Входящо ниво:
  средно образование.
Други:
 

Продължителност на курса:
Продължителността на обучението е една календарна година.

След завършване на обучението се издава Свидетелство за професионална квалификация „Транспортна техника и технологии”.
Необходими документи:
 
  • Диплома за завършено образование - оригинал и ксерокопие;
  • Лична карта - оригинал и ксерокопие;
  • Такса за обучение.
За информация:
  e-mail:
 

тел.: 044 66 71 28