град Сливен

р е г и о н

Герб

Сливен е един от най-големите градове в Югоизточна България. В продължения на столетия той е играл важна роля в историческото и икономическото развитие на тази област от страната. Местоположението на града се определя от следните координати: 26г19м източна географска дължина и 42г42м северна географска ширина. Надморската му височина е 270 м. Отстои на 291 км от София по шосе и 331 км по ж.п. линия. Над Сливен се извисява Сливенската планина, която е част от Стара планина и известните скални чуки на Сините камъни и вр. Българка (1181 м).

Сливен

Самият град се намира в северната страна на равното Сливенското поле. Климатът на града е характерен за географското му разположение, с известни специфични особености. Годишната температурна амплитуда е 21,6 гр. Общата сума на валежите е 596 мм. Особеност на микрогеографското разположение на града са речните долини на северозапад от града, които спомагат за образуването на известния сливенски падащ вятър "бора". Той духа най-вече през зимата когато се създава голяма разлика между атмосферното налягане на север и на юг от Стара планина.Градът има здравословен преходно континентален климат. Разположен в подножието на Стара планина, Сливен се радва на значително водно богатство. Трите реки, които преминават през града и се сливат на неговата територия са най-вероятния повод за името на Сливен. Стара планина предлага на Сливен и значително горско богатство. По-голяма част от горите са широколистни, почти навсякъде високостеблени.

Днешния град Сливен води началото си от годините на Османското владичество като наследник на средновековния град. През 1836г. Тук се създава първата фабрика за производство на шаяк за нуждите на Османската армия. Произвеждали се около 100 000 топа сукно и аба. (Hohsteter). Сливен изиграва осообена роля в борбата за освобождение на българския народ. Едва ли има в България друг град дал толкова много възрожденци и борци за свобода.. През 18 и 19 век Сливен е дал около 100 войводи най-прочутите от които са Хаджи Димитър, Панайот Хитов, Таньо, Злати, Индже, Кондьо Христо, Радой, Кара Съби и т.н. Известни сливенски възрожденски дейци са д-р Иван Селимински, Добри Чинтулов, Михаил Колони, Димитър Добрович, д-р Миркович и др.
След Освобождението и войните (1912-1913 и 1914-1918) настъпват големи промени в промишлеността на града и най-вече в текстилната промишленост. Предприятията се уедряват, а производството като цяло намалява почти наполовина. Това довежда до развитие и създаване на други клонове на текстилната промишленост. Особено силно се развива също така и лозарството. Като цяло започва да се подобрява и транспортното строителство и връзки на града.

Сливен

Активно започва да се развива промишлеността след Втората световна война - минна, стъкларска, консервна, дървообработваща, ел. техническа, полиграфска, керамична, месна, млекопреработваща,винарска, строителна и машиностроителна. Запазва своето водещо място и текстилната промишленост. Развиват се също така и лозарството, овощарството и оранжеройното производство. Изградени са крупни предприятия, изделията на които намират пазар в страните членки на СИВ. Това е и основната причина за икономическия упадък на града в годините след 1989г. Разрушени са основните икономически връзки на града, големите предприятия бездействат. Постепенно, макар и бавно се раждат новите икономически отношения, гигантите на социалистическото строителство отстъпват място на новите икономически субекти.

Сливен е културен център на региона. Днес възрожденските къщи са музеи. Градът разполага с художествени галерии, театър и куклен театър.

Театър

Особено добри възможности се предлагат за отдих и туризъм. На 12 км от Сливен се намират Сливенските минерални бани, чиято хидрокарбонатно-сулфатно-натриево-калциева вода (азотно възкисела), с наличие на свободен въглероден двуокис, дебит 16л/сек, температура 42-50 градуса по Целзий и минерализация 1,92г/л осигурява балнеолечебница, санаториум, почивни домове и др. Северно от града се намира Сливенската планина, която е част от Удвой планина - част от Стара планина. На югоизток се отделя масивът на Сините камъни и паркът Карандила. В Карандила са построени и функционират редица хижи, вили и почивни станции. Градът е свързан с парка посредством въжена линия. Сливенската планина е удобна за туризъм, алпинизъм и планинарство, практикуват се ски спортове. Близостта до Сливен правят Карандила желано място за отдих на жителите и гостите на града.

 

Карта