EXPERT
.
проф. д-р инж. Станимир Карапетков
РЪКОВОДИТЕЛ
на
ФАКУЛТЕТ и КОЛЕЖ СЛИВЕН.
Преподавател в ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ
Експерт към Бюро съдебни експертизи.
Работи и публикува в областта на автотехническата експертиза.
С повече от 80 публикации в страната и чужбина.
 
 
Извършва експертен съдебен анализ и консултации по възникнали пътно-транспортни произшествия /ПТП/. Заключенията се базират на собствени и утвърдени световни литературни и софтуерни източници, препоръчвани от Интернационалната асоциация на авто-експертите /International Association of Accident Reconstruction Specialists (IAARS)/, Обществото по изследване на ПТП и технически анализ /Accident Reconstruction & TECHnical Analysis (AR TECH)/; Institute of Police Tehnology and Management - САЩ, Northwestern University Traffic Institute - САЩ и др.