СПЕЦИАЛНОСТИ

КОЛЕЖ - СЛИВЕН:
ОКС "Професионален бакалавър" - 3 години
 
Менидмънт на алтернативния туризъм (3.7.)
Технологии, дизайн и мениджмънт на модната индустрия (5.1.)
Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника (5.1.)
Хранителни технологии в бита и туризма (5.12.)
 
научи повече за специалностите тук
 
 
 
УЧЕБЕН ОТДЕЛ:
044 66 75 52; 044 66 71 28
e-mail: umo.sliven@gmail.com; priem.sliven@gmail.com