ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - С О Ф И Я
ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ   и   КОЛЕЖ - СЛИВЕН


 

структура на ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - София в град Сливен:


Ръководител

     
Инженерно-педагогически факултет:   Колеж:
Декан и заместник-декани   Директор
Катедри:   Секции:
Катедра "Електротехника, автоматика и информационни технологии"   Секция "Автотранспорт, текстил и дизайн"
Катедра "Механика, машиностроене и топлотехника"   Секция "Педагогика, хранителни технологии и туризъм"
Катедра "Педагогика и мениджмънт"
Департамент за квалификация и професионално развитие на учителите:
Директор

Отдели:
Учебен отдел
Финансово-счетоводен отдел
Отдел "Ремонт и поддръжка"
Информационно-административен отдел:

- Инженер по компютърни приложения
- Библиотека

ЦЕНТЪР за развитие и квалификация:
Следдипломна квалификация и преквалификация, информация за текущи курсове


 

umo.sliven@gmail.com