С Т У Д Е Н Т И

Инженерно-педагогически факултет - СЛИВЕН:
Графици:  
График на учебния процес - ИПФ - Сливен - учебна 2018/2019 г.: "бакалавър"; "магистър",
График на учебния процес - ИПФ - Сливен - учебна 2017/2018 г.: "бакалавър"; "магистър"
 
Графици за изпити - ИПФ - Сливен
РАЗПИСИ за учебни занятия:  
Седмични разписи - ИПФ - Сливен
 
КОЛЕЖ - СЛИВЕН
Графици:  
График на учебния процес - Колеж - Сливен - учебна 2018/2019 г.;
График на учебния процес - Колеж - Сливен - учебна 2017/2018 г.;
Графици за изпити - Колеж - Сливен
РАЗПИСИ за учебни занятия:  
Седмични разписи - Колеж - Сливен
 
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА "ФАКУЛТЕТ И КОЛЕЖ - СЛИВЕН":
 
Основна  
Правилник за обучение на студентите в ТУ - София.
Учебни планове
Учебни материали и консултации на преподаватели
Резултати от изпити
Всеки студент на Инженерно-педагогическия факултет и на Колежа може да провери резултите от проведениете изпити в Университетската информационна система "СТУДЕНТ" като въведе факултетен номер и ЕГН.
Дипломанти - изисквания
 
ТАКСИ:  
Семестриални и кандидатстудентски такси за учебната 2018/2019 година
Семестриални и кандидатстудентски такси - платено обучение за учебната 2018/2019 година
Такси за административни услуги, свързани с учебния процес
 
СТИПЕНДИИ И НАГРАДИ:  
Стипендии от Фондация "Еврика" за учебната 2018/2019 г.
Стипендии за зимен семестър на учебната 2018/19 г. (Заповед)
Молба-декларация (стипендии). (Образец)
Декларация за студенти - бащи
 
БЛАНКИ:  

Декларация за здравно осигуряване (попълни и разпечатай!) - подава се в началото на всеки семестър и при промяна в здравните осигуровки.

Съобщение за здравно осигуряване на дипломанти и промяна на статуса на студента
Бланка за Заявление (молба) до Ректора на ТУ - София; (MS Word); (pdf)
Бланка за Заявление (молба) до Декана на ИПФ - Сливен; (MS Word); (pdf)
Бланка за Заявление (молба) до Директора на Колеж - Сливен; (MS Word); (pdf)
Бланка за Заявление (молба) до функционалния Зам.-Ректор за "Факултет и Колеж - Сливен"; (MS Word); (pdf)
 
 
УЧЕБЕН ОТДЕЛ:
044 66 75 52; 044 66 71 28
e-mail: umo.sliven@gmail.com; priem.sliven@gmail.com