УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ

ТЕОРЕТИЧНА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА I ЧАСТ

 
лектор: доц. д-р Тодорка Червенкова  
асистент: гл. ас. д-р Стоян Божков  
     
Конспект    
Изисквания за оценяване по дисциплината  
   
ТЕОРИЯ: Протоколи за лабораторни упражнения:
Метод на преобразуването Protokol N1 - lab upr
  Protokol N2 - lab upr
  Protokol N3 - lab upr
   
РЕШЕНИ ЗАДАЧИ:  
Постояннотокови режими:  

преобразуване на електрически вериги

 

метод с клонови токове

 

метод с контурни токове

 

метод с възлови потенциали

 
Синусоидални режими:  

пример 1

 

пример 2

 

пример 3

 

пример 4

 

пример 5

 

пример 6