Технически университет - София, Инженерно-педагогически факултет - Сливен

катедра "Електротехника, електроника и автоматика"

Контакти

ръководител катедра
доц. д-р инж. Димитър Няголов

секретар:
Нина Драгоманска

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

списание "Известия на ТУ - Сливен"

     

Главен редактор:
Проф. д-р Стефка Неделчева

 

Адрес за кореспонденция:
ТУ-София, ИПФ-Сливен,
Бул.”Бургаско шосе”, 59
Сливен 8800
Тел. 0895586648
Факс 044 667505
Е-mail: Stefned@yahoo.com

   

Редколегия:
Проф. дтн Станимир Карапетков
Проф. дтн Румен Каров
Доц. д-р Йордан Чобанов
Доц. д-р Димитър Стоянов

 
     
Брой 3/2016 г.   Брой 4/2016 г.
 
     
Брой 1/2016 г.   Брой 2/2016 г.
 

 

 

About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2003 Company Name