ръководител катедра

доц. д-р инж. Невен КРЪСТЕВ

 

заместник ръководител катедра

гл.ас. д-р инж. мария граменова


старши експерт

инж. Бойка КАРАЧИВИЕВА

телефон: +359893691493

   

 


 

проф. д.т.н. инж.

Станимир Карапетков

 

акад. проф. д.т.н. д. ик. н. инж.

николай петров


 

проф. д-р инж.

милко йорданов

 

доц. д-р инж.

михаела топалова

 

доц. д-р инж.

радостина петрова

 

доц. д-р инж.

койчо атанасов


 

доц. д-р инж.

димитринка дахтерова

 

доц. д-р инж.

господин стефанов


 

доц. д-р инж.

мина цонева

 

гл.ас. д-р инж. петко цанков


 

гл. ас. д-р инж.

чавдар николов

 

гл. ас. д-р инж.

венцислав димитров


 

гл. ас. д-р инж.

силвия дечкова

 

ас. инж.

панайот чобанов


 

ас. инж.

михаил милев

 

ас. инж.

константин костов


 

ас. инж.

веселин райчев

 

 

ас. инж.

йорданка славчева


 

ас. инж.

иван петров

 

ас. инж.

калоян димитров