гр. Сливен,
бул. "Бургаско шосе" 59
тел. на зам.-ректор за "Факултет и Колеж - Сливен" 044 66 77 09
http://tu-sliven.com

 

 

Добре дошли
в Инженерно-педагогически факултет - Сливен и
в Колеж - Сливен
към Технически университет- София!


В град Сливен има две основни звена на Технически университет - София:

  • Инженерно-педагогически факултет (ИПФ)
  • и Висш университетски колеж.


В ИПФ ще получите висше образование, степен "Бакалавър".
Срокът на обучение във факултета е 4 (четири) години.
Завършилите студенти получават образователно-квалификационна степен "Бакалавър" с квалификация Инженер по съответната специалност (без специалност "Педагогика").
Специалности в ИПФ - Сливен:
Компютърно и софтуерно инженерство
Автоматика и информационни технологии
Електротехника
Компютърни технологии в машиностроенето
Автотранспортна техника
Отоплителна, вентилационна и климатична техника
Педагогика

в Колежа ще получите Висше образование, степен "Професионален бакалавър".
Срокът на обучение в колежа е 3 (три) години.
Завършилите студенти получават образователно-квалификационна степен "Професионален бакалавър" с квалификация Професионален бакалавър по съответната специалност.
Специалности в Колеж - Сливен:
Технологии, дизайн и мениджмънт на модната индустрия
Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника
Хранителни технологии в бита и туризма
Мениджмънт на алтернативния туризъм

Студентите, завършили Инженерно-педагогическия факултет получават и допълнително свидетелство за квалификация "Учител". Нашите възпитаници могат да работят като учители в средните училища.

 

 

 
За възникнали въпроси относно информация за кандидат-студенти, се обръщайте към:
Учебен отдел - ВТОРИ блок, стаи 200, 201, 202;
  • маг. инж. Ана Димитрова - каб. 200, тел. 044 66 75 52 или каб. 202, тел. 044 66 71 28;
  • маг. Димка Русева - каб. 202, тел. 044 66 71 28;
  • маг. инж. Миглена Шишкова - каб. 201, тел. 044 66 75 52.
  • маг. инж. Мариана Димитрова - каб. 201, тел. 044 66 75 52.

     

 
 
Учебен отдел, тел. 044 66 75 52; 044 66 71 28