Списание "Известия" - съдържание на томовете
Меню:
СУБ
СУБ - клон Сливен
     - ръководство
     - секции
     - дейности
     - списание

Списание "Известия на съюза на учените - Сливен"

съдържание на списанието
контакти
Справочник:
Справочник - български университети
Справочник - ВУЗ на територията на гр. Сливен
Справочник - Областни и общински институции - Сливен
Справочник - Уеб-портали - Сливен
Карта на сайта

Указания за публикуване

Съдържание на томовете :

Том
pdf формат
1999 Том 1
Том 1 1999 г
2000 Том 2
Том 2 2000 г.
2001 Том 3
Том 3 2001 г.
2002 Том 4
Том 4 2002 г.
2003 Том 5
Том 5 2003 г.
2004 Toм 6
Том 6 2004 г.
2004 Toм 7
Том 7 2004 г.
2004 Toм 8
Том 8 2004 г
2005 Том 9
Том 9 2005 г.

 

 

 

 

 

Връзки:
Съюз на учените в България - официален сайт Управление на СУБ Българска академия на науките Списание "Наука"Национална борса за научни продукти Други клонове на СУБ в страната ДЕМОКРИТ - информационен център за новини и ресурси в Българската наука Съюз по автоматика и информатика Български сайт за мобилност на учените EUROSCIENCE Bulgarian Section IEEE - официален сайт CORDIS - Community Research and Development Information ServiceEuropean Science Foundation Marie Curie Fellowship Association Министерство на образованието и науката
 
 
     
  Last updated: 04.06.2010 , Webmaster: sub_sliven@abv.bg 
  СУБ -клон Сливен, © 2005  
     
     
design

 

 

 

Спи<MM:BeginLock type= Съюз на учените в България СУБ - клон Сливен Списание "Известия" на СУБ - Сливен Контакти Съюз на учените в България Технически университет - София, ИПФ - Сливен