Списание "Известия" - съдържание на томовете
Меню:
СУБ
СУБ - клон Сливен
     - ръководство
     - секции
     - дейности
     - списание

Списание "Известия на съюза на учените - Сливен"

съдържание на списанието
контакти
Справочник:
Справочник - български университети
Справочник - ВУЗ на територията на гр. Сливен
Справочник - Областни и общински институции - Сливен
Справочник - Уеб-портали - Сливен
Карта на сайта

Указания за публикуване

Съдържание на томовете :

Том
pdf формат
2006 Том 10
2006 Том 10
2006 Том 11 кн. 01
2006 Том 11 кн. 01
2006 Том 11 кн. 02
2006 Том 11 кн. 02
2006 Том 11 кн. 03
2006 Том 11 кн. 03
2006 Том 11 кн. 04
2006 Том 11 кн. 04
2007 Том 12
2007 Том 12
2008 Toм 14
2008 Toм 14
2009 Toм 13
2009 Toм 13
2009 Toм 15
2009 Toм 15
2010 Том 16
2010 Том 16

 

 

 

 

 

Връзки:
Съюз на учените в България - официален сайт Управление на СУБ Българска академия на науките Списание "Наука"Национална борса за научни продукти Други клонове на СУБ в страната ДЕМОКРИТ - информационен център за новини и ресурси в Българската наука Съюз по автоматика и информатика Български сайт за мобилност на учените EUROSCIENCE Bulgarian Section IEEE - официален сайт CORDIS - Community Research and Development Information ServiceEuropean Science Foundation Marie Curie Fellowship Association Министерство на образованието и науката
 
 
     
  Last updated: 02.07.2014 , Webmaster: sub_sliven@abv.bg 
  СУБ -клон Сливен, © 2005  
     
     
design

 

 

 

Спи<!-- #BeginDate format:Ge1 -->02.07.2014<!-- #EndDate -->
</map>
<map name= Съюз на учените в България СУБ - клон Сливен Списание "Известия" на СУБ - Сливен Контакти Съюз на учените в България Технически университет - София, ИПФ - Сливен