Списание "Известия" - съдържание на томовете
Меню:
СУБ
СУБ - клон Сливен
     - ръководство
     - секции
     - дейности
     - списание

Списание "Известия на съюза на учените - Сливен"

съдържание на списанието
контакти
Справочник:
Справочник - български университети
Справочник - ВУЗ на територията на гр. Сливен
Справочник - Областни и общински институции - Сливен
Справочник - Уеб-портали - Сливен
Карта на сайта

Указания за публикуване

Съдържание на томовете :

Том
pdf формат
2014 Том 25
2014 Том 25
2014 Том 26
2014 Том 26
2014 Том 27
2014 Том 27
2014 Том 28 кн. 01
2014 Том 28 кн. 01
2014 Том 28 кн. 02
2014 Том 28 кн. 02
2014 Том 28 кн. 03
2007 Том 12
2015 Том 29 кн. 01
2015 Том 29 кн. 01
2015 Том 29 кн. 02
2015 Том 29 кн. 02
2015 Том 29 кн. 03
2015 Том 29 кн. 03
2015 Том 30
2015 Том 30

 

 

 

 

 

Връзки:
Съюз на учените в България - официален сайт Управление на СУБ Българска академия на науките Списание "Наука"Национална борса за научни продукти Други клонове на СУБ в страната ДЕМОКРИТ - информационен център за новини и ресурси в Българската наука Съюз по автоматика и информатика Български сайт за мобилност на учените EUROSCIENCE Bulgarian Section IEEE - официален сайт CORDIS - Community Research and Development Information ServiceEuropean Science Foundation Marie Curie Fellowship Association Министерство на образованието и науката
 
 
     
  Last updated: 07.10.2016 , Webmaster: sub_sliven@abv.bg 
  СУБ -клон Сливен, © 2005  
     
     
design

 

 

 

Спи<!-- #BeginDate format:Ge1 -->02.07.2014<!-- #EndDate -->
</map>
<map name= Съюз на учените в България СУБ - клон Сливен Списание "Известия" на СУБ - Сливен Контакти Съюз на учените в България Технически университет - София, ИПФ - Сливен