К о н ф е р е н ц и и

 

70 ГОДИНИ ТУ - СОФИЯ 
Традиция в успеха!

"Дни на механиката във Варна", в рамките на „Дни на науката“ на ТУ - София

08 септември - 10 септември 2022 г. - гр. Варна

XVIII-та Национална конференция с международно участие
"ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ 2022"

06.09.2022 - 08.09.2022 г. - гр. Каварна