ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

ФАКУЛТЕТ И КОЛЕЖ - СЛИВЕН

BG EN
със съдействието на
| ННТД по ТММ | СУБ клон Сливен | Институт по механика БАН | ИСИР - БАН |
| НТС - Сливен |Община Сливен |Община Созопол |

организират


25-та Национална конференция с международно участие

  

"ИНЖЕНЕРНИ И ПРИРОДНИ НАУКИ" - 2024

  

21 юни - 22 юни 2024 г.

гр. Созопол, УСОБ "ЛАЗУР"

   
Срокът за подаване на заявки е удължен до 15.06.2024 г.
Дистанционен достъп до конференцията: https://meet.jit.si/Inzhenerni-i-prirodni-nauki-2024

Факултет и Колеж - Сливен  

Инженерно-педагогически факултет - Сливен

 

гр. Сливен

 
Конференцията е част от форума "Дни на науката на ТУ-София" и е съфинансирана от Научно-изследователския сектор на ТУ-София.

Основен език на конференцията

Английски

Работни езици на конференцията

Български, Руски

25-та научна конференция с международно участие „Инженерни и природни науки 2024” се организира от Факултет и Колеж - Сливен към Технически университет – София. Тя ще се проведе на 21-22 юни 2024 г. в гр. Созопол и е част от форума „Дни на науката на Технически университет – София“.

Целта на Конференцията е да предостави трибуна за споделяне на изследвания, иновации и резултати на учени в областта на инженерството и технологиите.

Докладите се отпечатват в:
"Годишник на ТУ - София" ISSN 0374-342X (1311-0829)
"Известия на Съюза на учените-Сливен" ISSN 1311-2864

Авторите представят окончателния вариант на докладите си до 05.07.2024 г.

Настаняване
Участниците в конференцията ще бъдат настанени в Базата на ТУ-София "ЛАЗУР", гр. Созопол. Заявки за нощувки се приемат на посочения e-mail адрес до 25.05.2024 г. Организаторите на конференцията не гарантират настаняване в База "ЛАЗУР", гр. Созопол без предварителна заявка за участие.

Цени за нощувка * (възможна актуализация):
С изглед към морето: в двойна стая – 41 лв. на човек; в единична стая – 70 лв.
Без изглед към морето: в двойна стая – 36 лв. на човек; в единична стая – 60 лв.