ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

ФАКУЛТЕТ И КОЛЕЖ - СЛИВЕН

BG EN
със съдействието на
| ННТД по ТММ | СУБ клон Сливен | Институт по механика БАН | ИСИР - БАН |
| НТС - Сливен |Община Сливен |Община Созопол |

организират


19-та Национална конференция с международно участие

  

"Образователни технологии" - 2023

  

23 юни - 24 юни 2023 г.

гр. Созопол, УСОБ "ЛАЗУР"

   

Zoom Meeting Invitation => Link
Meeting ID: 380 635 3976 ; Passcode: w6VqQa

   

Факултет и Колеж - Сливен  

Инженерно-педагогически факултет - Сливен

 

гр. Сливен

 
Конференцията е част от форума "Дни на науката на ТУ-София 2023" и е съфинансирана от Научно-изследователския сектор на ТУ-София.

Основен език на конференцията

Английски

Работни езици на конференцията

Български, Руски

19-та научна конференция с международно участие „Образователни технологии 2023” се организира от Факултет и Колеж - Сливен към Технически университет – София. Тя ще се проведе на 23-24 юни 2023 г. в гр. Созопол и е част от форума „Дни на науката на Технически университет – София“.

Целта на Конференцията е да предостави трибуна за споделяне на изследвания, иновации и резултати на учени в областта на педагогиката, маркетинга и мениджмънта на съвременното образование.

Докладите се отпечатват в:
"Известия на Съюза на учените-Сливен" ISSN 1311-2864
"Сборник трудове на 19-та НКМУ Образователни технологии 2023".

Авторите представят окончателния вариант на докладите си до 25.07.2023 г.

Настаняване
Участниците в конференцията ще бъдат настанени в Базата на ТУ-София "ЛАЗУР", гр. Созопол. Заявки за нощувки се приемат на посочения e-mail адрес до 31.05.2023 г. Организаторите на конференцията не гарантират настаняване в База "ЛАЗУР", гр. Созопол без предварителна заявка за участие.

Цени за нощувка:
С изглед към морето: в двойна стая – 41 лв. на човек; в единична стая – 70 лв.
Без изглед към морето: в двойна стая – 36 лв. на човек; в единична стая – 60 лв.