УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ:

КОНСУЛТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНИ:

  •  гл. ас. д-р Стоян Божков - консултации по ТЕ I и ТЕ II .