УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ:

КОНСУЛТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНИ:

  • доц. д-р Стоян Божков - консултации по ТЕ I и ТЕ II .