Професионална
биография
Публикации
Научни интереси
ИПФ-Сливен
Вие сте посетител №
Вие сте посетител No:

Димитър Георгиев СТОЯНОВ

Магистър по физика, Доктор по физика (PhD), Доцент по физика.

ЛИЧНИ ДАННИ:
Роден на 31.10.1957г. в с. Недялско, окр. Ямболски. Неженен.
ОБРАЗОВАНИЕ:
Средно образование получава в Техникум по Електротехника - Сливен, (1971-1976г.) по специалност "Автоматизация на производството".
Следва във Физически факултет на Софийски Държавен Университет. През 1983г. завършва висшето си образование със специалност "Физика" със специализация "Оптика и спектроскопия".
През 1985-1989 е аспирант по физика в Ленинградския Държавен Университет (СССР). Защитава дисертация и получава научна степен кандидат на физико-математическите науки в Ленинград през 1989г.

Last Updated 03.2004
by Plamen Matzinski
administrator@tu-sliven.com
ЗА КОНТАКТИ: тел.: (044)667-313, в.267 е-mail: DStoyanov@tu-sliven.com