Технически университет - София, Инженерно-педагогически факултет - Сливен

катедра "Електротехника, автоматика и информационни технологии"

Контакти

ръководител катедра
доц. д-р инж. Димитър Няголов

секретар:
Нина Драгоманска

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТИ

Научните интереси на членовете на катедрата са в множество научни направления като:

От 2003 г. направление “Електротехника” участва в международни договори с университета в Корсика, Франция с ръководител доц. д-р Стефка Неделчева.
Преподавателите от направление “Автоматика, информационна и управляваща техника” са участвали в над 20 договора, по-важните от които са:

 

About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2003 Company Name